یاد بازیگری که بچه هیأتی بود/ آخرین نقش‌آفرینی مذهبی علی سلیمانی

نمایش «مردی در آینه» به کارگردانی زنده‌یاد علی سلیمانی، آخرین حضور این بازیگر باسابقه بر صحنه تئاتری مذهبی بود؛ حضوری که در راستای باورها و اعتقادات مذهبی‌اش شکل گرفت.


نمایش «مردی در آینه» به کارگردانی زنده‌یاد علی سلیمانی، آخرین حضور این بازیگر باسابقه بر صحنه تئاتری مذهبی بود؛ حضوری که در راستای باورها و اعتقادات مذهبی‌اش شکل گرفت.