گفتگو با «علیرضا مؤیدی» بازیگر «پیوند خونی»

علیرضا مؤیدی این روزها در نمایش «پیوند خونی» به کارگردانی اشکان صادقی در مجموعه خانه هنر آبان نقش آفرینی می کند.

به گزارش تئاتر آنلاین، «مؤیدی» دارای مدرک کارشناسی سینما و فعالیت خود را در عرصه تئاتر از سال ۱۳۸۰ آغاز کرده است.

در ادامه گفت وگو تئاتر آنلاین را با این هنرمند تئاتر کشورمان بخوانید:

چگونگی برقراری ارتباط با متن و نظر خود پیرامون ساختار متن نمایشنامه «پیوند خونی» را برایمان شرح دهید و بفرمایید که مهم ترین ویژگی که موجب شد بازی در این اثر را بپذیرید چه بود؟
متن درمورد آپارتاید وتبعیض نژادی سیاه پوستانه درظاهر ولی رویکرد کلی متن بیشتر در جهت تنهایی جهان آدم هاست در عصر حاضر همین روح اثر یعنی تنهایی آدم ها می تونه یه دغدغه مهم باشه برای جنون یک بازیگر روی صحنه و البته رفاقت و شناختی که نسبت به تفکرات اشکان صادقی داشتم.

به نظر شما خصایص اصلی یک هنرمند تئاتر چیست و برای رسیدن به ویژگی های مطلوب که نظر تماشاگران را جلب کند، چه مواردی را در نظر بگیرد؟
بازیگری روی مخصوصن صحنه تئاتر یک جنون محض است وقتی به این دیوانگی برسی وازآن لذت ببری تماشگر هم ازاون لذت خواهد برد

ویژگی نمایش‌هایی با موضوع اجتماعی در بروز واکنش خود نسبت به مسائل اجتماعی چیست؟
وقتی می توان به یک درد اجتماعی درتئاتر پرداخت که نسبت به جامعه ای درآن زندگی می کنی جهان بینی خوبی داشته باشی
آن زمان مهم نیست متن درچه دهه ای ازتاریخ نوشنه شده مهم نگاه توبه اثرباتوجه به نیازروز جامعه ست

آیا این ویژگی‌ها می‌تواند باعث آن شود که رویکرد و ذائقه مخاطب نسبت به رخدادهای روز جهان تغییر کند؟
بله قطعن همونطور که گفتم بستگی به رویکرد کارگردان وبازیگر به متن دارد درجهت آگاهی سازی وبروز شدن

بازیگری در این نوع از نمایش‌ها مستلزم چه نگاه و باوری از سوی بازیگر است؟
مهم این نمایش بخصوص نیست درهراثری باورپذیری مهمترین اصل یک بازیگر است ومهمترباور خودبازیگر

تربیت حواس بازیگری باتوجه به اینکه خود فردی از آن اجتماع است چگونه باید در صحنه نمایش نشان داده شود؟
خیلی سخت نیست اگرازدرون اجتماع باشی فقط کمی تکنیک نیازه همونطورکه گفتم باور

باورپذیری نقش را با چه داده‌هایی از نقش برای خودتان و سپس انتقال آن حس به مخاطب طراحی می‌کنید؟
همیشه اعتقاد داشتم تا زمانی که خودم نقش را باور نکردم انتظاری برای باور نقش ازمخاطب نخواهم داشت

99936_img-20220113-wa0023.2d42c6.jpg (800×533)

تصاویر نمایش پیوند خونی

آیا صرفا دیدگاه اجتماعی شخصی شما می‌تواند راه گشای آن باشد که نقش را تحلیل و آن را روی صحنه بازی کنید؟
قطعن خیر عرض کردم تکنیک لازمه هر جنبش ست درهرضمینه ای

استفاده از فضای مدرن و المان‌های روز تا چه اندازه توانسته است در بروز حواس بازیگری شما موثر واقع شود؟
بازیگری که خودش روبه المانهای روز آبدیت نکند فضاراازدست خاهد داد وبه یک فرم تکرارخواهدرسید

بازیگری در نمایشی که جنبه انتقادی دارد باید از خصوصیاتی تبعیت کند که در راستای هدف متن و شخصیت اثر باشد. لزوم این موضوع تا چه اندازه در نگاه شما وجود داشته است؟
نگاه بازیگر وکارگردان بانگاه متن دریک راستاست و او صولأ درعصرکنونی این نگاه درمتن هابسیار کم ومحافظه کارنه شده

آیا در این اثر موقعیت بیشتر به شخصیت‌ها جهت می‌دهد یا آنکه این دو موضوع در یک راستا برای برون ریزی و روایت حرکت می‌کنند؟
کارکترها برااساس موقعیت پیش آمده اثربه مرور شکل می گیرین

و در پایان در رابطه با نقش اگر توضیحی دارید بفرمایید
تئاتروسینما در سالهای اخیر رو به انزوال شدیدیست زیرارویکرد حاکمیت کنونی به آن این است که اگربود،بود واگرنبود هم نبود مگرچه اتفاقی می افتد ووجود کرونا بهانه خوبی شد تاهرچه بیشتر این قضیه ریشه کند ومتاسفانه ازمن وماها دیگرکاری برنمی آید چون این اجازه دادنمی شود
فقط کارمی کنین که شایدزنده بماندشاید

پس به دیدن نمایش ما یا بهتر بگم به کمک مابیایید…. (خرید بلیت تئاتر در تیوال)