گفتگو با بزرگان تئاتر در «خاطره بازی با پیشکسوتان» منتشر شد

کتاب «خاطره بازی با پیشکسوتان» شامل مصاحبه پیمان شیخی با ۱۴ چهره با سابقه تئاتر ایران توسط انتشارات غنچه به چاپ رسید.

کتاب «خاطره بازی با پیشکسوتان» شامل مصاحبه پیمان شیخی با ۱۴ چهره با سابقه تئاتر ایران توسط انتشارات غنچه به چاپ رسید.

به گزارش تئاتر آنلاین، پیمان شیخی از خبرنگاران با سابقه تئاتر مصاحبه با ۱۴ چهره پیشکسوت و تأثیرگذار تئاتر ایران را در قالب کتاب «خاطره بازی با پیشکسوتان» ارائه داده که این کتاب توسط انتشارات غنچه به چاپ رسیده است. این مصاحبه ها که به زندگی هنری ۱۴ چهره پیشکسوت تئاتر ایران می پردازد، مربوط به سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ هستند.

جمشید مشایخی، داریوش مودبیان، ایرج راد، اکبر زنجانپور، محمد مطیع، داوود فتحعلی بیگی، هادی مرزبان، داریوش اسدزاده و محمدعلی رازقی هنرمندانی هستند که در کتاب «خاطره بازی با پیشکسوتان» مصاحبه با آن ها منتشر شده است.

همچنین در این کتاب مصاحبه با ۵ چهره تئاتری شامل سعدی افشار، حسین کسبیان، سروش خلیلی، فرهنگ معیری و داوود رشیدی که دیگر در قید حیات نیستند نیز چاپ شده است.