گزارش تصویری نمایش شهربازی در مشهد

نمایش “شهر بازی” اولین نمایشی بود که در تالار بهار تئاتر شهر مشهد در قالب بیست و سومین جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی روی صحنه رفت.

نمایش “شهر بازی” اولین نمایشی بود که در تالار بهار تئاتر شهر مشهد در قالب بیست و سومین جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی روی صحنه رفت. این نمایش که کاری از گروه تئاتر خرداد مشهد است ، نوشته سهند خیرآبادی است و محمد بهاران آن را کارگردانی کرده است. در شهربازی محمدرضا لبیب و مهسا قدیمی ایفای نقش می کنند. همچنین “شهربازی” پس از جشنواره در مشهد اجرای عمومی خواهد داشت.

2 3 7 8 9 10 11 13 15 18 19 21