کاربردهای تئاتر ایران در شرایط بحرانی در اسلواکی بررسی می شود

به گزارش تئاتر آنلاین و به نقل از مهر، مهرداد رایانی مخصوص عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کارگردان و نویسنده‌ تئاتر برای ارایه‌ مقاله‌ خود با عنوانِ «کاربردهای تئاتر ایران در شرایطِ بحرانی با تاکید بر تئاتر دفاع مقدس (مقاومت)» به عنوانِ سخنران در کشور اسلواکی حضور پیدا می کند. این […]

به گزارش تئاتر آنلاین و به نقل از مهر، مهرداد رایانی مخصوص عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کارگردان و نویسنده‌ تئاتر برای ارایه‌ مقاله‌ خود با عنوانِ «کاربردهای تئاتر ایران در شرایطِ بحرانی با تاکید بر تئاتر دفاع مقدس (مقاومت)» به عنوانِ سخنران در کشور اسلواکی حضور پیدا می کند.

این سمینار در شهر براتیسلاوا پایتخت کشور اسلواکی و همزمان با جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر اسلواکی، تحتِ عنوان «درام‌های نوین» از ۲۴ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار می شود. تشکل‌هایِ گوناگونی در این جشنواره و سمینار حضور خواهند داشت که می‌توان به مرکز بین‌المللی تئاتر ITI، صنف تهیه‌کنندگان تئاتر اروپا، کانون منتقدان تئاتر جهان، نمایندگان ۳۲ کشور و جشنواره اشاره کرد.

مقاله‌ رایانی مخصوص به ابعادِ گوناگون تئاتر دفاع مقدس و نحوه‌ تاثیرگذاری‌ها و وجوه تاثیرگذار آن در قبل و بعد از جنگ در کاهشِ تنش‌های گوناگونِ سیاسی، فرهنگی، هنری و اجتماعی می پردازد.

کد خبر ۴۲۹۴۳۴۰
2118989 فریبرز دارایی