پیام وزیر ارشاد برای روز ملی هنرهای نمایشی

وزیر ارشاد در پیام روز ملی هنرهای نمایشی تاکید کرد حمایت از تولید و توسعه زیرساخت های اجرای نمایش در سراسر کشور در اولویت برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وزیر ارشاد در پیام روز ملی هنرهای نمایشی تاکید کرد حمایت از تولید و توسعه زیرساخت های اجرای نمایش در سراسر کشور در اولویت برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

به گزارش تئاتر آنلاین، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی روز ملی هنرهای نمایشی را تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است: «تئاتر، ترسیم بی واسطه و آگاهانه جامعه است. از این چشم ‌انداز بسیط، بهتر می توان به واقعیت های جامعه و نیازهای آن اندیشید. دیرزمانی است هنر اصیل تئاتر، نشان توسعه و تعالی جوامعی بوده که به نیک سرشتی و خوش سرنوشتی مردم خویش اهتمام دارند و خردمندانه از صداقت و شفافیت تئاتر برای بهبود آلام اجتماعی بهره می گیرند.

ضرورت توجه به تئاتر و باور به نقش آفرینی اجتماعی آن، می‌تواند ما را به سرمایه ای بی بدیل رهنمون سازد که از آن به نفع نیازهای زمانه امروز و خواسته های فردا بهره مند شویم. توجه به نتایج مطالعات آماری، می تواند در نظم و نظام هنرمندمحور تئاتر امروز موثر واقع شود و دستیابی به این مهم با ممارست و همکاری همه نهادهای فرهنگی که به برگزاری رویدادها، تولیدات نمایشی و مشارکت در فعالیت های هنری و ارزش های نهفته در تئاتر وقوف دارند، امکان پذیر خواهد شد.

حمایت از تولید و توسعه زیرساخت های اجرای نمایش در سراسر کشور در اولویت برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که خوشبختانه همگام با رویکرد اقتصاد مقاومتی در افزایش تولیدات متنوع نمایشی، سبب شده تا افق روشنی نسبت به اشتغال زایی هنری و رونق بخشی اقتصادی این هنر مردمی متصور باشد. تحقق سیاست قطعی کاهش تصدی گری دولت و جلب مشارکت هنرمندان در مدیریت تئاتر با تاکید بر تقویت صنوف به ویژه خانه تئاتر، ثبت گروه های نمایشی، برگزاری انتخابات آزاد انجمن هنرهای نمایشی ایران در سراسر کشور و اهمیت دادن به تئاتر استان ها موید باورمندی به توان جامعه تئاتری و اعتماد به ظرفیت هایی است که در مسیر رو به پیشرفت تئاتر این سرزمین و آینده درخشان آن، نقش ممتازی خواهد داشت.

نخستین نکوداشت روز ملی هنرهای نمایشی در تقارن با بهار طبیعت و حلول سال نو، می تواند موید تحول آفرینی و نشاط بخشی تئاتر و امیدواری نسبت به روزهای بهتر برای فرهنگ و هنر و شکوفایی هنر خلاقانه این مرزوبوم و صیانت از فرهنگ ملی باشد. این روز ارجمند را به جامعه هنری بویژه اصحاب فرهیخته هنر تئاتر شادباش می گویم.

سیدرضا صالحی امیری»