پهنه رودکی میزبان مجالس تعزیه می‌شود

پهنه فرهنگی رودکی به مدت ۱۰ شب میزبان مجالس تعزیه است.


پهنه فرهنگی رودکی به مدت ۱۰ شب میزبان مجالس تعزیه است.