پاسخ جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی به گلایه تعزیه‌خوانان

روابط عمومی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی درپی گلایه برخی از تعزیه خوانان از این رویداد در یادداشتی به این اعتراض‌ها واکنش نشان داد. به گزارش تئاتر آنلاین، روابط عمومی بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در واکنش به گلایه‌های تعدادی از تعزیه خوانان از جشنواره که ۳۰ آبان ماه در قالب خبری با عنوان […]

روابط عمومی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی درپی گلایه برخی از تعزیه خوانان از این رویداد در یادداشتی به این اعتراض‌ها واکنش نشان داد.

به گزارش تئاتر آنلاین، روابط عمومی بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در واکنش به گلایه‌های تعدادی از تعزیه خوانان از جشنواره که ۳۰ آبان ماه در قالب خبری با عنوان اینجا پاتوق تعدادی از تعزیه‌خوانان شده است / بی‌توجهی به ظرفیت‌ها در تئاتر آنلاین منتشر شد، یادداشتی منتشر کرده است.

در توضیح روابط عمومی بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی آمده است:

احتراماً در پاسخ به اظهارات برخی از کسانی که تعزیه‌های پیشنهادی آن‌ها به دلایل فنی اظهار شده از طرف هیات داوران به بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی راه پیدا نکرده‌اند، فهرست اسامی شبیه خوانانی که در دوره‌های پیشین در جشنواره اجرا داشته‌اند جهت تنویر افکار عمومی به شرح زیل اعلام می‌شود.

دومین دوره:

تعزیه سوغات شمر / هاشم فیاض

سومین دوره:

سلیمان و بلقیس / رجبعلی معینیان

چهارمین دوره:

جرجیس هاشم فیاض / خروج مختار – رحمان هدایتی

پنجمین دوره:

تعزیه مضحک سمندان و دیو – رجبعلی مغینیان / تعزیه مضحک خاتم بخشی هاشم فیاض

تعزیه مارد بن صدیف – محمدرضا رجب زاده / بازار شام – محمد حسین سلجوقی

ششمین دوره:

تعزیه نظام الدین قصاب / رجبعلی معینیان

تعزیه رحب خیبری / هاشم فیاض

تعزیه عباس و شوذب / محمدرضا رجب زاده

هفتمین دوره:

تعزیه عباس هندو / رجبعلی معینیان

تعزیه حضرت قاسم -تهران
تعزیه احد – شهریار
تعزیه ذبح اسماعیل کاشمر

هشتمین دوره:

تعزیه بعثت پیامبر / محمد رضا بابا نعلبر

تعزیه پادشاهی یوسف / علی ترابی

تعزیه جعفر طیار / قوام‌الدین قاسمی

تعزیه ایوب پیامبر / محمدر ضایی و رجب علی معینیان

تعزیه حلاج / هاشم فیاض

نهمین دوره:

جابلسا / علی یوسفی

تعزیه مولود کعبه / رجبعلی معینیان

تعزیه مباحثه قیصر با امام حسین / هاشم فیاض

تعزیه نمرودی / محمدرضا رجب زاده

دهمین دوره:

تعزیه جنگ خندق / هاشم فیاض

تعزیه وفان سلمان / رضا حیدری

تعزیه رزوم تبوک / علاالدین قاسمی

تعزیه چاه انداختن حضرت یوسف / احمد عزیزی

تعزیه حضرت ابوالفضل / قدرت فتحی

تعزیه جنگ صفین / حسین قره گوزلو

یازدهمین دوره:

مجلس بی بی علویه / هاشم فیاض

مجلس امام حسن مجتبی / محرم خان بابای

مجلس ارینب / رضا حیدری

مجلس هشام بن علقمه / علاالدین قاسمی

مجلس مرحب / قدرت الله فتحی

مجلس عروسی سلیمان / علی رضا حیدری پور

مجلس یوسف وزلیخا / احمد عزیزی

دوازدهمین دوره:

آتش نمرودی / ابراهیم میرزا علی

تعزیه امام حسن / مجتبی محرم خان بابایی

مجلس روز قیامت / محمد حسن مجللی

به چاه انداختن حضرت یوسف / محمد رضا رجب زاده

مخلب و قنبر / ابوالفضل میرزا احمدی

میثم تمار / رجبعلی معینیان

چوگان بازی با سر شهدا / هاشم فیاض

مجلس شصت بستن دیو / علی رضا حیدری پور

عبدالله عفیف / احمد عزیزی

خسرو و جمشید / رضا حیدری پور

سیزدهمین دوره:

احمد صفاح / قوام‌الدین قاسمی

بوی محمد / محمد صمدیان

به چاه انداختن حضرت یوسف / ابوالقاسم احمد آقایی

جفر طیار / سید مرتضی هاشمی

جعفر طیار / اسماعیل مجللی

جنگ خیبر / یوسف شاه حسینی