وداع جانسوز پدر و پسر در ظهر عاشورا/ «مرا می‌کن فدا بر شیعیانت»

حضرت علی‌اکبر (ع) در روز عاشورا به دنبال جلب رضایت امام حسین (ع) برای رفتن به میدان نبرد با اشقیا است و از پدر بزرگوارش درخواست می‌کند که او را قربانی شیعیانش کند.


حضرت علی‌اکبر (ع) در روز عاشورا به دنبال جلب رضایت امام حسین (ع) برای رفتن به میدان نبرد با اشقیا است و از پدر بزرگوارش درخواست می‌کند که او را قربانی شیعیانش کند.