هنر جدال جان و جهان است/ نکوداشت جان های مقرب

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی در پیامی که به مناسبت بیستمین جشنواره ملی تئاتر «فتح خرمشهر» این جشنواره را نکوداشت جان های مقربی دانست که با خون خویش خاک صحنه غیرت و شرافت را معطر کرد.

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی در پیامی که به مناسبت بیستمین جشنواره ملی تئاتر «فتح خرمشهر» این جشنواره را نکوداشت جان های مقربی دانست که با خون خویش خاک صحنه غیرت و شرافت را معطر کرد.

به گزارش تئاتر آنلاین، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی به مناسبت بیستمین جشنواره ملی تئاتر «فتح خرمشهر» پیامی را صادر کرد.

در این پیام آمده است:

«به نام خدا

هنر، جدال جان و جهان است. جانی که تاریک و روشن جهان را به جستجوی صلح و سعادت درمی نوردد. در این جستجو، کیمیای ایمان و آرمان، کلید پیروزی بر اهریمن پیدا و پنهان است. تئاتر، خط مقدم این جدال است. هنری ارجمند که ریشه در باورها و اعتقادات هر ملتی دارد و می تواند جان بخش و جهان آفرین باشد.

جشنواره ی تئاترمقاومت- فتح خرمشهر، نکوداشت جان های مقربی است که با خون خویش، خاک صحنه ی غیرت و شرافت را معطر کردند و اندوه غیبت خویش را به شادی پیروزی و شوق وصل، پیوند زدند. تئاتر، در آفرینش صحنه به صحنه ی این فتح و نصرت به جان کوشیده و ستایشگری صدیق در این روایت بوده است.

اکنون که به تماشای روایتی تازه از این حماسه دعوت شده ایم، فروتنانه هم نوا با هنرمندان فرهیخته ی تئاتر، نام خرمشهر، آبادان و دیگر یادمان های شریف مقاومت را زمزمه می کنیم و دست یکایک مردمان نجیب و صبور این سرزمین را که مصداق پایمردی و مقاومت اند می فشریم. آرزو می کنم به جوهر جان هنرمندان این عرصه، بتوان دردها و درودهای این خاک پاک را آن چنان که باید، مشق کرد. چنین باد

مهدی شفیعی

مدیر کل هنرهای نمایشی»

بیستمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر از ۱۰ تا ۱۴ تیرماه در شهر خرمشهر در حال برگزاری است.