هفته فیلم پیتر بروک در خانه هنرمندان ایران

هفته فیلم پیتر بروک در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

هفته فیلم پیتر بروک در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

به گزارش تئاتر آنلاین، برای نخستین بار هفته فیلم پیتر بروک ۳ تا ۸ شهریور در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

پیتر استفان پل بروک کارگردان نوآور تئاتر و سینمای بریتانیایی است. او با بدعت و تاثیرگذاری بر تئاتر معاصر با به کارگیری عناصر تئاتر شرق به شهرت رسید.

فیلم «شاه لیر» چهارشنبه ۳ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ به نمایش در می آید و سپس نشست نقد و بررسی آن با حضور محمدرضا اصلانی و سودابه فضایلی برگزار می شود.

روز پنجشنبه ۴ شهریور فیلم «مدراتوکانتابیله» ساعت ۱۷:۳۰ به نمایش در می آید و سپس نشست نقد و بررسی آن با حضور سعید نوری برگزار می شود.

فیلم «مهابهاراتا» جمعه ۵ شهریور ساعت ۱۴:۳۰ به نمایش در می آید.

شنبه ۶ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ فیلم «سالار مگس ها» به نمایش گذاشته می‌شود و سپس نشست نقد و بررسی آن با حضور محسن آزرم برگزار می شود.

روز یکشنبه ۷ شهریور نیز فیلم «تراژدی هملت» ساعت ۱۷:۳۰ به نمایش در می آید و سپس نشست نقد و بررسی آن با حضور رامتین شهبازی برگزار می شود.

نشست کارشناسی آثار نوشتاری پیتر بروک نیز با همکاری خانه کتاب دوشنبه ۸ شهریور ۱۷ در محل خانه کتاب برگزار می شود.