«هذیان دو (٣) نفره» نمایشنامه خوانی می‌شود

«هذیان دو (٣) نفره» به کارگردانی رضا امیری نائینی و تهیه کنندگی محمدصادق سیادت نمایشنامه خوانی می شود. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، «هذیان دو (٣) نفره» به نویسندگی اوژن یونسکو، ترجمه نسیم خادم عباس، کارگردانی سیدرضا امیری نائینی و تهیه کنندگی سیدمحمدصادق سیادت نمایشنامه خوانی می شود. سیاوش […]

«هذیان دو (٣) نفره» به کارگردانی رضا امیری نائینی و تهیه کنندگی محمدصادق سیادت نمایشنامه خوانی می شود.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، «هذیان دو (٣) نفره» به نویسندگی اوژن یونسکو، ترجمه نسیم خادم عباس، کارگردانی سیدرضا امیری نائینی و تهیه کنندگی سیدمحمدصادق سیادت نمایشنامه خوانی می شود.

سیاوش برازنده، زهرا رئیسی و رضا امانلو بازیگران این اثر نمایشی هستند.

از دیگر عوامل «هذیان دو (٣) نفره» می توان به دستیار کارگردان: زهرا جوانمرد، منشی صحنه: فاطمه مفتخریان، نور: مجید کوهی، عکاس: پرتو ‌جغتایی، علی یوسفی، فرهاد همتی و مدیر روابط عمومی: سیدمحمدصالح سیادت اشاره کرد.

این نمایشنامه‌خوانی پیش از این شنبه ۱۳ شهریور روی صحنه خانه نمایش مهرگان رفته بود و برای اجرا در شنبه ۲۷ شهریور، ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره یک همین تماشاخانه تمدید شده است.

تمام عواید این اجرا به موسسه خیریه اهدا می شود.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، «هذیان دو (٣) نفره» به نویسندگی اوژن یونسکو، ترجمه نسیم خادم عباس، کارگردانی سیدرضا امیری نائینی و تهیه کنندگی سیدمحمدصادق سیادت نمایشنامه خوانی می شود.

سیاوش برازنده، زهرا رئیسی و رضا امانلو بازیگران این اثر نمایشی هستند.

از دیگر عوامل «هذیان دو (٣) نفره» می توان به دستیار کارگردان: زهرا جوانمرد، منشی صحنه: فاطمه مفتخریان، نور: مجید کوهی، عکاس: پرتو ‌جغتایی، علی یوسفی، فرهاد همتی و مدیر روابط عمومی: سیدمحمدصالح سیادت اشاره کرد.

این نمایشنامه‌خوانی پیش از این شنبه ۱۳ شهریور روی صحنه خانه نمایش مهرگان رفته بود و برای اجرا در شنبه ۲۷ شهریور، ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره یک همین تماشاخانه تمدید شده است.

تمام عواید این اجرا به موسسه خیریه اهدا می شود.