نگاه باندی و رفاقتی به تئاتر مشهد

يك منتقد تئاتر گفت: با داشتن ديدگاه آماري و كميتي در طرح اجراهاي عمومي، تئاتر مشهد پيشرفت نمي‌كند.

سيد جواد اشكذری در خصوص طرح اجراي عمومي تئاتر براي مردم گفت: تا زماني كه نگاه مديران تئاتر مشهد و هنرمندان اين باشد كه چون چند تئاتر آماده اجرا دارند صرفا آن‌ها را در قالب يك طرح ارائه كنند تا به آمارها اضافه شود، تئاتر مشهد پيشرفت نخواهد كرد.

اين منتقد تئاتر گفت: طرح اجراهاي عمومي تئاتر بايد تئاترهايي را روي صحنه ببرد كه براي مردم باشد، به نيت مردم باشد و به احترام مردم توليد شده باشد.

اشكذري در ادامه عنوان كرد: من تئاترهاي اجرا شده در طرح اجراهاي عمومي تئاتر براي مردم را تا آنجا قبول دارم كه تئاترهايي براي مردم اجرا شود مانند تب سرد روي پيشاني داغ و خيلي از نمايش‌هاي ديگر كه ارتباط خوبي با مردم برقرار كردند.

وي افزود: وقتي تئاتري براي مردم ساخته شود مردم متوجه اين نكته مي‌شوند تا اين كه تئاتري براي اهداف ديگري ساخته شده باشد.

اين منتقد تئاتر ادامه داد: تئاترهاي اجرا شده در طرح اجراي عمومي تئاتر براي مردم را از دو منظر مي‌توان بررسي كرد، يكي از نظر كيفيت و ديگري از نظر استقبال تماشاگر، بنابراين بعضي از تئاترهاي اجرا شده كيفيت خوبي دارند ولي به درد مردم نمي‌خورند.

اين نويسنده و كارگردان تئاتر در پايان با انتقاد از بودجه كمي كه به تئاتر اختصاص مي‌يابد، گفت: مشكل تئاتر مشهد اين است كه كساني كه بودجه تئاتر مشهد را تعيين مي‌كنند، اين كار را كارشناسي شده انجام نمي‌دهند و نگاه باندي و رفاقتي به تئاتر دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.