نگاه باندی و رفاقتی به تئاتر مشهد

یک منتقد تئاتر گفت: با داشتن دیدگاه آماری و کمیتی در طرح اجراهای عمومی، تئاتر مشهد پیشرفت نمی‌کند.

سید جواد اشکذری در خصوص طرح اجرای عمومی تئاتر برای مردم گفت: تا زمانی که نگاه مدیران تئاتر مشهد و هنرمندان این باشد که چون چند تئاتر آماده اجرا دارند صرفا آن‌ها را در قالب یک طرح ارائه کنند تا به آمارها اضافه شود، تئاتر مشهد پیشرفت نخواهد کرد.

این منتقد تئاتر گفت: طرح اجراهای عمومی تئاتر باید تئاترهایی را روی صحنه ببرد که برای مردم باشد، به نیت مردم باشد و به احترام مردم تولید شده باشد.

اشکذری در ادامه عنوان کرد: من تئاترهای اجرا شده در طرح اجراهای عمومی تئاتر برای مردم را تا آنجا قبول دارم که تئاترهایی برای مردم اجرا شود مانند تب سرد روی پیشانی داغ و خیلی از نمایش‌های دیگر که ارتباط خوبی با مردم برقرار کردند.

وی افزود: وقتی تئاتری برای مردم ساخته شود مردم متوجه این نکته می‌شوند تا این که تئاتری برای اهداف دیگری ساخته شده باشد.

این منتقد تئاتر ادامه داد: تئاترهای اجرا شده در طرح اجرای عمومی تئاتر برای مردم را از دو منظر می‌توان بررسی کرد، یکی از نظر کیفیت و دیگری از نظر استقبال تماشاگر، بنابراین بعضی از تئاترهای اجرا شده کیفیت خوبی دارند ولی به درد مردم نمی‌خورند.

این نویسنده و کارگردان تئاتر در پایان با انتقاد از بودجه کمی که به تئاتر اختصاص می‌یابد، گفت: مشکل تئاتر مشهد این است که کسانی که بودجه تئاتر مشهد را تعیین می‌کنند، این کار را کارشناسی شده انجام نمی‌دهند و نگاه باندی و رفاقتی به تئاتر دارند.