پیام جشنواره فجر به جشنواره نمایش عروسکی

دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر برای برگزارکنندگان جشنواره نمایش عروسکی پیام داد.

دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر برای برگزارکنندگان جشنواره نمایش عروسکی پیام داد.

به گزارش تئاتر آنلاین، در متن پیام آمده است: «در طلیعه گشایش شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی، در ضیافت شادمانه عروسک ها و در نمایشی که وسعت و قدرت خیال آدمی را به ظهور می رساند، این روزها تهران رنگ و بوی دلپذیر هنر را بر صحنه ها و عرصه های اجرایی تئاتر به نیکی تجربه می کند. نمایش هایی که از خردسال تا کهن سال را به پرواز خیال و تجربه معنا در دنیای جادویی نمایشگری دعوت می کند. هنری که از اشیاء و لوازمی ساده ترکیب های غریب و با شکوه می سازد و فرصتی است فرخنده تا از هیاهوی پر تنش واقعیات گزنده از مرزها بگذریم و خود را در میان انبوه خواستنی حرکت و رنگ و آهنگ باز یابیم. نمایش عروسکی همواره توانسته است مرز های کنش گری تئاتری را توسعه دهد و اثبات کرده که گویی دایره توانایی نمایشگری و تماشاگری محدودیت ندارد.

نمایشگران عروسکی ایران آبروداران پر مایه و پر قدری از جامعه تئاتری ایران هستند که تجلی و بروز درخشان ایشان در عرصه های ملی و بین المللی همواره مایه ی سربلندی و سرافرازی هنر های نمایشی ایران زمین بوده است.

دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر آغاز برگزاری شایسته شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی و کوشش های بسیار برای تدارک این جشن خجسته را به دبیر گرانقدر، گروه سخت کوش برگزار کننده جشنواره و تمامی هنرمندان شریف نمایش عروسکی تبریک می گوید. دست مریزاد.»