تصاویر نمایش “لیلیت”

نمایش “لیلیت” به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد رضا شاه‌ مردی از روز اول دی‌ماه هر شب ساعت ۱۹:۱۵ در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر تهران به روی صحنه رفته است.

نمایش “لیلیت” به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا شاه‌مردی از روز اول دی‌ماه هر شب ساعت ۱۹:۱۵ در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر تهران به روی صحنه رفته است.

4027682.jpg (1280×781)

4027683.jpg (1280×853)

4027685.jpg (1280×853)

4027684.jpg (1280×853)

4027674.jpg (1280×853)

4027677.jpg (1280×782)

4027675.jpg (1280×782)