تصاویر نمایش لیر شاه

نمایش لیرشاه به نویسندگی کیوان سررشته و کارگردانی محمد عاقبتی با بازی بازیگرانی همچون حسن معجونی و لیلی رشیدی در مجموعه ایرانشهر اجرا میشود.

2405180.jpg (1000×667)

2405181.jpg (1000×667)

2405177.jpg (1000×667)

2405178.jpg (1000×667)

2405176.jpg (1000×667)

2405174.jpg (1000×667)

2405171.jpg (1000×667)

2405172.jpg (1000×667)

2405167.jpg (1000×667)