تصاویر نمایش تعطیلات آخر هفته

نمایش «تعطیلات آخر هفته» به کارگردانی محمد رضا آزاد فرد، شامگاه چهارشنبه در سالن اصلی تالار مولوی به روی صحنه رفت.

2394809.jpg (1000×667)

2394808.jpg (1000×667)

2394813.jpg (1000×667)

2394815.jpg (1000×667)

2394814.jpg (1000×667)

2394818.jpg (1000×667)

2394817.jpg (1000×667)

2394816.jpg (1000×667)

2394810.jpg (1000×667)

2394819.jpg (1000×667)

2394811.jpg (1000×667)

2394823.jpg (1000×667)

2394824.jpg (1000×667)

2394831.jpg (1000×667)

2394832.jpg (1000×667)