تصاویر نمایشنامه خوانی سنگلج با خلج

نمایشنامه خوانی سنگلج با خلج اثر اسماعیل خلج عصر امروز چهارشنبه با حضور جمعی از هنرمندان در تماشاخانه سنگلج اجرا شد.

2493751.jpg (1000×667)

2493754.jpg (1000×667)

2493756.jpg (1000×667)

2493755.jpg (1000×667)

2493760.jpg (1000×667)

2493758.jpg (1000×667)

2493761.jpg (1000×667)

2493759.jpg (1000×667)

2493762.jpg (1000×667)

2493763.jpg (1000×667)

2493768.jpg (1000×667)

2493771.jpg (1000×667)

2493770.jpg (1000×667)

2493769.jpg (1000×667)