نمایشنامه خوانی «حکم مرگ به سبک ارمنی ها» در مشایخی

نمایشنامه خوانی «حکم مرگ به سبک ارمنی ها» به تهیه کننده گی و کارگردانی مهدی اصغریان اول و دوم مهرماه در سالن مشایخی خوانش می شود. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایشنامه خوانی «حکم مرگ به سبک ارمنی ها» نوشته پرچ زیتونسیان (Perch Zeytuntsyan) و برگردان آندرانیک خچومیان به تهیه […]

نمایشنامه خوانی «حکم مرگ به سبک ارمنی ها» به تهیه کننده گی و کارگردانی مهدی اصغریان اول و دوم مهرماه در سالن مشایخی خوانش می شود.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایشنامه خوانی «حکم مرگ به سبک ارمنی ها» نوشته پرچ زیتونسیان (Perch Zeytuntsyan) و برگردان آندرانیک خچومیان به تهیه کننده گی و کارگردانی مهدی اصغریان در تماشاخانه مشایخی خوانش می‌شود.

این نمایشنامه خوانی اول و دوم مهرماه ساعت ۱۷ برگزار می شود.

در یادداشت کارگردان آمده است: در روزگارانی که برایمان زندگی معنایی جز مرگ تدریجی نفس هایمان، آرزوهایمان و شاید عاشقانه هایمان ندارد مجالی یافتیم تا برایتان از امید و عشق به وطن، ترانه ای آهنگین بسراییم. نه به سبک شعرهایی عاشقانه و نه منظومه ای حماسی به سبک آرمان تفکری به نام انسانیت. بدون مرز، بدون نژاد.

بازیگران این اثر عبارتند از مهدی اصغریان، امیر بشیره نژاد، ابراهیم رضایی، امیرحسین نعیمی، هادی قورچیان، مرمر معتمدی دانا، حسین اکبری، زهرا پسند پور، رومینا قلعه وند، محمدرضا نائبی پور، شیما خالقی، سارینا گودرزی، ستاره ترکمان، معصومه ملکی.

سایر عوامل این اثر نویسنده: پرچ زیتونتسیان، مترجم: آندرانیک خچومیان، تهیه کننده و کارگردان: مهدی اصغریان، برنامه ریز و دستیار کارگردان: امیر بشیره نژاد، منشی صحنه: سارینا گودرزی، اتاق فرمان: کیمیا علیزاده، طراح پوستر: ابوالفضل اوشی، عکاس و روابط عمومی: امیر محنتی هستند.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایشنامه خوانی «حکم مرگ به سبک ارمنی ها» نوشته پرچ زیتونسیان (Perch Zeytuntsyan) و برگردان آندرانیک خچومیان به تهیه کننده گی و کارگردانی مهدی اصغریان در تماشاخانه مشایخی خوانش می‌شود.

این نمایشنامه خوانی اول و دوم مهرماه ساعت ۱۷ برگزار می شود.

در یادداشت کارگردان آمده است: در روزگارانی که برایمان زندگی معنایی جز مرگ تدریجی نفس هایمان، آرزوهایمان و شاید عاشقانه هایمان ندارد مجالی یافتیم تا برایتان از امید و عشق به وطن، ترانه ای آهنگین بسراییم. نه به سبک شعرهایی عاشقانه و نه منظومه ای حماسی به سبک آرمان تفکری به نام انسانیت. بدون مرز، بدون نژاد.

بازیگران این اثر عبارتند از مهدی اصغریان، امیر بشیره نژاد، ابراهیم رضایی، امیرحسین نعیمی، هادی قورچیان، مرمر معتمدی دانا، حسین اکبری، زهرا پسند پور، رومینا قلعه وند، محمدرضا نائبی پور، شیما خالقی، سارینا گودرزی، ستاره ترکمان، معصومه ملکی.

سایر عوامل این اثر نویسنده: پرچ زیتونتسیان، مترجم: آندرانیک خچومیان، تهیه کننده و کارگردان: مهدی اصغریان، برنامه ریز و دستیار کارگردان: امیر بشیره نژاد، منشی صحنه: سارینا گودرزی، اتاق فرمان: کیمیا علیزاده، طراح پوستر: ابوالفضل اوشی، عکاس و روابط عمومی: امیر محنتی هستند.