نمایشنامه «حر بن یزید ریاحی» اثر عبدالرزاق عبدالواحد به چاپ رسید

نمایشنامه «حر بن یزید ریاحی» به قلم عبدالرزاق عبدالواحد شاعر و نویسنده عراقی با ترجمه‌ای از سید مهدی حسینی‌نژاد منتشر شد.


نمایشنامه «حر بن یزید ریاحی» به قلم عبدالرزاق عبدالواحد شاعر و نویسنده عراقی با ترجمه‌ای از سید مهدی حسینی‌نژاد منتشر شد.