نقش تئاتر در حل مسائل مدیریت شهری

لاهیجان- اختتامیه تئاتر شهروند لاهیجان برگزار و مسئولان با اشاره به نقش تئاتر در حل مسائل مدیریت شهری خواستار برگزاری این جشنواره در سطح بین المللی شدند.


لاهیجان- اختتامیه تئاتر شهروند لاهیجان برگزار و مسئولان با اشاره به نقش تئاتر در حل مسائل مدیریت شهری خواستار برگزاری این جشنواره در سطح بین المللی شدند.