نقاشی های شادی صبا نگارخانه احسان را شاد کرد

احسان پس از گذشت چند ماه نمایشگاه نقاشی های هنری شادی صبا را برگزار می کند.

احسان پس از گذشت چند ماه نمایشگاه نقاشی های هنری شادی صبا را برگزار می کند.

“هر تصویر همانند سرنگی است که با خون من پر شده است ، همین خون است که درون آن جریان دارد.”
پابلو پیکاسو

درباره نمایشگاه:

تخیل بعنوان مهم ترین عامل در شکل گیری اثر هنری است.همه آثار هنری از عاطفه واحساس هنرمند سرچشمه میگیرند نه از تفکر منطقی و عقلانی او.هر پدیده ای که عنصر اصلی سازنده آن تخیل و عاطفه باشد بی شک نمی تواند معنایی منجمد و تک بعدی داشته باشد از این روست که هر کس در برابر آثار هنری می ایستد ، دریافت و استنباط خاصی دارد.

تغییری که هنر بر روح انسان می گذارد تغییری عمیق و ماندگار است.

تصاویر من برای کسانی نیست که به شیوه های کهنه و تنبلانه  تفکر و دیدن چسبیده اند،همان کسانی که می خواهند برشی  از طبیعت را بر دیوارهای خود بیاویزند که به دور از هر گونه جنبه آزار دهنده ، تصویر شده و به طرزی پاکیزه قاب گرفته شده باشد.

قانون مندی آرمان هنر ، غیر ممکن است. احساس مبنای همه چیز است و هر چیزی که نیاز درونی را به طور مناسبی بیان کند ، زیباست.

ما دوره آفرینش آگاهانه را پیش رو داریم و این روح جدید در نقاشی دست در دست روح اندیشه به سوی دوران ظهور رهبران معنوی بزرگ ، پیش می رود.
نمایشگاه نقاشی این هنرمند عزیز از 24شهریور الی 29 شهریور در گالری احسان برپا خواهد بود.

ساعات بازدید 16.30 الی 20 همه روزه.

آدرس: آجودانیه 14 شرقی. شماره 22 – تلفن 22286143

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.