احسان پس از گذشت چند ماه نمایشگاه نقاشی های هنری شادی صبا را برگزار می کند.

“هر تصویر همانند سرنگی است که با خون من پر شده است ، همین خون است که درون آن جریان دارد.”
پابلو پیکاسو

درباره نمایشگاه:

تخیل بعنوان مهم ترین عامل در شکل گیری اثر هنری است.همه آثار هنری از عاطفه واحساس هنرمند سرچشمه میگیرند نه از تفکر منطقی و عقلانی او.هر پدیده ای که عنصر اصلی سازنده آن تخیل و عاطفه باشد بی شک نمی تواند معنایی منجمد و تک بعدی داشته باشد از این روست که هر کس در برابر آثار هنری می ایستد ، دریافت و استنباط خاصی دارد.

a2

تغییری که هنر بر روح انسان می گذارد تغییری عمیق و ماندگار است.

تصاویر من برای کسانی نیست که به شیوه های کهنه و تنبلانه  تفکر و دیدن چسبیده اند،همان کسانی که می خواهند برشی  از طبیعت را بر دیوارهای خود بیاویزند که به دور از هر گونه جنبه آزار دهنده ، تصویر شده و به طرزی پاکیزه قاب گرفته شده باشد.

a3

قانون مندی آرمان هنر ، غیر ممکن است. احساس مبنای همه چیز است و هر چیزی که نیاز درونی را به طور مناسبی بیان کند ، زیباست.

ما دوره آفرینش آگاهانه را پیش رو داریم و این روح جدید در نقاشی دست در دست روح اندیشه به سوی دوران ظهور رهبران معنوی بزرگ ، پیش می رود.
نمایشگاه نقاشی این هنرمند عزیز از 24شهریور الی 29 شهریور در گالری احسان برپا خواهد بود.

a1

ساعات بازدید 16.30 الی 20 همه روزه.

آدرس: آجودانیه 14 شرقی. شماره 22 – تلفن 22286143

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :