نقاشی منیر صحت با عنوان لحظه ها در گالری احسان

نمایشگاه نقاشی خانم منیر صحت با عنوان لحظه ها، از ۱۲ آبان الی ۱۷ آبان در گالری احسان برپا خواهد بود.

درباره نمایشگاه…

لحظه ها
سایه های قاب شده اشیاء یا شبحی توسط پنجره ای برتن دیوار یا روی میز اتاقم و ثبت لحظه ای از این تصاویر، دغدغه من، ودرنگ من، از تصاویر اوهام گونه اطاق و پیرامون نزدیک  من است.

پیرامونی محدود وبی رنگ چون شبحی در حال تبخیر یا تکه ای سرب در حال ذوب شدن که توان جلوگیری ازمسخ شان را ندارم. پس با آنان همراه میشوم تا در لحظه شهودی بین من و سایه و مسخ، زمان را متوقف کنم. تا برای خود دنیایی دیگرگونه بیآفرینم.

حامد بهروزکار

ساعات بازدید ۱۶٫۳۰ الی ۲۰ همه روزه خواهد بود.

نمایشگاه نقاشی خانم منیر صحت با عنوان لحظه ها، از ۱۲ آبان الی ۱۷ آبان در گالری احسان برپا خواهد بود.

مکان: آجودانیه -۱۴ شرقی – شماره ۲۲ تلفن: ۲۲۲۸۶۱۴۳