نخستین انیمیشنˈسفر به ایران ۱۴۰۴ˈدراصفهان تولید شد

نخستین انیمیشن گردشگری سه بعدی کشور با موضوع ˈسفر به ایران ۱۴۰۴ˈ برای آشنایی کودکان و نوجوانان با سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در اصفهان تولید شد.

نخستین انیمیشن گردشگری سه بعدی کشور با موضوع ˈسفر به ایران ۱۴۰۴ˈ برای آشنایی کودکان و نوجوانان با سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در اصفهان تولید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، این انیمیشن سه بعدی گردشگری امکان سفر به ۱۳ سال آینده را میسر می کند.

این انیمیشن در ۱۷ کاراکتر و ۲۱ محیط طراحی شده است که در آن سفر به ایران سال ۱۴۰۴ از مدرسه شروع می شود و با سووال های دانش آموزان که ذهن پرسشگری دارند، ادامه می یابد و با نشان دادن آینده ایران در یک عالم فانتزی و تخیلی در مسجد خاتمه پیدا می‌کند.

در این انیمیشن که آینده کشور را در سال ۱۴۰۴ تبیین می کند، آینده نظام آموزشی، انرژی هسته ای و پیشرفت های علمی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و نانو کشور به تصویر کشیده شده است.

این انیمیشن با حمایت مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان و توسط انجمن اسلامی آینده برتر(تشکل برتر جبهه فرهنگی انقلاب) با هزینه ی بالغ بر۲۰۰ میلیون ریال تولید شده است.