موسیقی ایرانی مهمان «برادوی» نیویورک

هفدهم آوریل سال ۲۰۱۳ بهار موحد در یکی از بزرگترین مجموعه‌های هنری دنیا به روی صحنه می‌ رود.

037بهار موحد، خواننده ایرانی مهمان برادوی شهر نیویورک می‌شود.

هفدهم آوریل سال ۲۰۱۳ بهار موحد در یکی از بزرگترین مجموعه‌های هنری دنیا به روی صحنه می‌ رود.

این اجرا که در At Leonard Nimoy Thalia Theater” در براد وی برگزار می‌شود و موسسه “انستیتو موسیقی جهانی” برگزاری آنرا بر عهده دارد.

بهار موحد بشیری از خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی است که آواز را نزد اساتیدی چون شهرام ناظری و محمدرضا شجریان آموخته است.

از جمله اثار وی می‌توان به همکاری در موسیقی فیلم هایی چون “پا برهنه در بهشت” ، “موسی و شبان” ، “در میان ابرها” نام برد.