معرفی مدیران جدید تماشاخانه پالیز

مصطفی صادقی طی حکمی از سوی هیأت مدیره تماشاخانه پالیز، به عنوان مدیر این مجموعه تئاتری منصوب شد.

مصطفی صادقی طی حکمی از سوی هیأت مدیره تماشاخانه پالیز، به عنوان مدیر این مجموعه تئاتری منصوب شد.

به گزارش تئاتر آنلاین، بعد از گذشت چندماه از فعالیت تماشاخانه پالیز به عنوان یک نهاد خصوصی مستقل در حوزه آثار نمایشی، فرامرز پالیزدار به عنوان مالک اصلی و رئیس هیأت مدیره این تماشاخانه طی حکمی مصطفی صادقی را به عنوان مدیر این مجموعه تئاتری منصوب کرد.

بعد از انتصاب مصطفی صادقی به عنوان مدیر تازه تماشاخانه پالیز، او طی احکامی معاونان خود را انتخاب کرد. علی پالیز دار به عنوان معاون توسعه و برنامه ریزی، امیر قالیچی معاون برنامه ریزی و آموزش، عبدالرضا بصیرت معاون اداری و مالی، امیر سپهر تقی لو معاون امور نمایشی و سام بهشتی معاون روابط عمومی این تماشاخانه منصوب شدند.