محمد بهرامی دوباره به خانه تئاتر بازگشت

با حکم مدیرعامل خانه تئاتر، محمد بهرامی به عنوان مدیر روابط عمومی خانه تئاتر انتخاب شد. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، مقصود نعیمی ذاکر مدیرعامل خانه تئاتر در حکمی محمد بهرامی را به عنوان مدیر روابط عمومی خانه تئاتر منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است: «… […]

با حکم مدیرعامل خانه تئاتر، محمد بهرامی به عنوان مدیر روابط عمومی خانه تئاتر انتخاب شد.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، مقصود نعیمی ذاکر مدیرعامل خانه تئاتر در حکمی محمد بهرامی را به عنوان مدیر روابط عمومی خانه تئاتر منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: «… به لطف خدای دانا و همراهی جوانان باسواد و توانای انجمن روابط عمومی با تقسیم کار خوب، خانه تئاتر، در زمانی کوتاه در شان بایسته خود، در افکار عمومی هنرمندان تئاتر، هویت واقعی خود را احساس کند و شاهد آن باشیم که جامعه مخاطب نیز آگاهانه، تئاتر ایران را همراهی می کند.»

محمد بهرامی ۲۰ سال مدیر روابط عمومی تئاتر شهر و ۱۱ سال مدیر روابط عمومی خانه تئاتر بود.