صدور مجوز اجرای صحنه‌ای «شهرام ناظری» در تهران

مجوز اجرای صحنه‌ای گروه موسیقی فردوسی به سرپرستی و خوانندگی شهرام ناظری، برای روزهای ۹ تا ۱۲اسفندماه در تهران صادر شد.

مجوز اجرای صحنه‌ای گروه موسیقی فردوسی به سرپرستی و خوانندگی شهرام ناظری، برای روزهای ۹ تا ۱۲اسفندماه در تهران صادر شد.

 به گزارش MrArt، واحد نظارت و ارزشیابی دفترموسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز پنج اجرای صحنه‌ای در تهران را صادر کرد.

بنا بر گزارش روابط عمومی دفتر موسیقی مجوز اجرای صحنه‌ای برای گروه موسیقی فردوسی به سرپرستی و خوانندگی شهرام ناظری، روزهای ۹ لغایت ۱۲ اسفند ماه ساعت ۲۰ هر شب دو اجرا در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی و گروه موسیقی احسان خواجه امیری به سرپرستی و خوانندگی احسان خواجه امیری ۴ اسفند ماه ساعت ۳۰/۱۸ یک اجرا در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی و گروه موسیقی شوک به سرپرستی و خوانندگی فرزاد فرزین ۴ اسفند ساعت ۳۰/۲۱ یک اجرا در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی گروه موسیقی مازیار فلاحی به سرپرستی و خوانندگی مازیار فلاحی ۵ اسفند ماه ساعت ۳۰/۱۸ یک اجرا در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی و گروه موسیقی محسن یگانه به سرپرستی و خوانندگی محسن یگانه ۵ اسفند ماه ساعت ۳۰/۲۱ یک اجرا در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی صادر شد.

مجوز امتیاز اجرا گروه فردوسی برای شرکت آواسازان ققنوس صادرشده است.