مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی ایران برگزار شد

مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی ایران سه شنبه ۱۸ آذرماه در معاونت‌ امور هنری برگزار شد. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی ایران سه شنبه ۱۸ آذرماه با حضور سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قادر آشنا مدیر کل هنرهای […]


مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی ایران سه شنبه ۱۸ آذرماه در معاونت‌ امور هنری برگزار شد.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی ایران سه شنبه ۱۸ آذرماه با حضور سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی، هیأت موسس، هیأت مدیره، بازرس قانونی، اعضای کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت امور هنری و حسابرس مستقل برگزار شد.

در این جلسه، رضا بصیرت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران و بازرس قانونی، گزارش عملکرد یک سال موسسه را براساس استانداردهای حسابرسی ارائه کردند و در ادامه، حسابرس مستقل نیز گزارش حسابرسی را ارائه داد و براساس گزارش مزبور تکالیف قانونی تعیین و ابلاغ شد. همچنین بر ضرورت شفافیت و عمل به قوانین و مقررات و توجه به ظرفیت‌های ارزشمند استانی تاکید شد.

مجمع عمومی موسسات و انجمن‌های مرتبط با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور انسجام و انضباط اداری و مالی بیشتر از سال ۱۳۹۷ به صورت مداوم و منظم و با رعایت کلیه قواعد و استانداردهای قانونی برگزار می‌شود و تکالیف قانونی هر موسسه نیز توسط کمیته حسابرسی تا حصول نتیجه پی‌گیری خواهد شد.