«مانور دور میزی بحران با سناریوی آتش سوزی در تئاتر شهر» برگزار شد

با هدف ارزیابی ظرفیت ها و پاسخ به شرایط اضطراری، «مانور دور میزی بحران با سناریوی آتش سوزی» روز دوشنبه پانزدهم دی ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، «مانور دور میزی بحران با سناریوی آتش سوزی» روز دوشنبه پانزدهم دی […]


با هدف ارزیابی ظرفیت ها و پاسخ به شرایط اضطراری، «مانور دور میزی بحران با سناریوی آتش سوزی» روز دوشنبه پانزدهم دی ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، «مانور دور میزی بحران با سناریوی آتش سوزی» روز دوشنبه پانزدهم دی با حضور شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۱ تهران و تعدادی از مدیران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، سامانه ۱۳۷ و تئاتر شهر در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار شد.

بررسی عملکرد نیروهای واکنش سریع در هنگام بروز حادثه و لزوم تخلیه اضطراری و هدایت پرسنل به محل امن از ارکان اصلی عبارت «مانور دور میزی بحران با سناریوی آتش سوزی» محسوب می شود.

تحلیل و بررسی سناریوهای عملیاتی ممکن در مواجهه با حریق در مجموعه تئاتر شهر با توجه به بضاعت وضع موجود، تاکید بر تماس با نیروهای آتش نشانی از طریق سامانه ۱۲۵ به عنوان اولین اقدام اجرایی، ارسال گزارش دقیق و کاربردی حادثه از سوی نیروهای حفاظت فیزیکی مجموعه تئاتر شهر به آتش نشانی جهت آمادگی کامل و مناسب با توجه به عمق و گستره حادثه، تلاش بر رفع موانع موجود ترافیکی برای انتقال سریع ماموران آتش نشانی به محل حادثه، حفظ امنیت مجموعه در موقع حادثه حریق با حضور نیروهای انتظامی از نکات مهمی بود که درباره اجرای آن در زمان وقوع آتش سوزی تاکید شد.

حاضران در «مانور دور میزی بحران با سناریوی آتش سوزی» پس از برگزاری این نشست، از اماکن مختلف تئاتر شهر دیدن کرده و در جریان امکانات پیشگیری و اطفای حریق مجموعه قرار گرفته و به ارائه نظرات کارشناسی خود در این زمینه پرداختند.

پس از این بازدید نیز مقرر شد سلسله جلسات آموزشی از سوی کارشناسان اطفاحریق آتش نشانی برای کارکنان مجموعه تئاتر شهر در مجموعه برگزار شود.