فروش ظروف سنتی ایرانی

هنر نزد ایرانیان است و بس

زیباترین ظرف های مسی با تزیین هنرمندانه بوسیله بهترین فیروزه های نیشابور کارایی و زیبایی منحصر به فرد ظروف با ترکیب چشم نواز مس سرخ رنگ و سنگ فیروزه، آرامش بخش لحظات شادی شما عزیزان است.

برای اطلاعات کامل با خانم صادقی در تماس باشید : ۰۹۱۵۳۰۷۴۴۶۱

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/1.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/3.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/4.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/5.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/6.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/7.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/8.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/9.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/10.JPG

برای اطلاعات کامل با خانم صادقی در تماس باشید : ۰۹۱۵۳۰۷۴۴۶۱

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/11.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/12.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/13.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/14.JPG

http://fatima-baharmast.ir/mrart.ir-abdi/15.JPG

برای اطلاعات کامل با خانم صادقی در تماس باشید : ۰۹۱۵۳۰۷۴۴۶۱