«شکوفه های گیلاس» در تالار اصلی تئاتر شهر یک میلیاردی شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها مشخص شد. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و […]

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها مشخص شد.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و همچنین تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «شکوفه های گیلاس» به کارگردانی سید محمد مساوات که از ۳۰ تیر اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۲۰ هزار تومان آغاز کرده، روز جمعه ۲۸ مرداد با مجموع ۲۱ اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) و میزبانی از ۹ هزار و ۶۰۹ تماشاگر به فروشی معادل یک میلیارد و ۳۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی که از روز ۱۷ تیر در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر آغاز کرده تا امروز با مجموع ۳۴ اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۴ هزار و ۳۷۵ تماشاگر ۳۲۴ میلیون تومان فروش داشته است.

نمایش «تب» به کارگردانی رویا کاکاخانی نیز که از روز ۲۴ تیر اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر آغاز کرده بود در فصل اول اجراهای خود (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) با ۲۱ نوبت اجرا و میزبانی از یک هزار و ۹۰ تماشاگر به فروشی معادل ۶۱ میلیون ۳۱۳ هزار تومان دست پیدا کرد.

نمایش «جانور» به کارگردانی کیانوش ایازی که از روز ۲۱ مرداد در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه رفته بود با مجموع ۷ اجرا (احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و ۱۸۳ تماشاگر ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «پایین گذر سقاخانه» به کارگردانی رضا بهرامی هم که از بیستم مرداد در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) با ۸ نوبت اجرا و ۶۵۶ تماشاگر به فروشی ۲۸ میلیون و ۳۹۶ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «غول نخود فرنگی» به کارگردانی حسین فدایی حسین هم که از روز ۹ تیر با قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفت، تاکنون با مجموع ۳۰ اجرا و ۳ هزار و ۸۳۹ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۸۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «پنگوئن ها» به کارگردانی زیبا برجی فلاح نیز که از روز جمعه دهم تیر اجرای خود را با قیمت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۳۱ اجرا و ۳ هزار و ۹۰۴ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۸۴ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان دست پیدا کرده است.