«شام آخر» پاییز سرو می‌شود/ اقتباس از «مرشد و مارگاریتا»

مسعود دلخواه از روی صحنه بردن نمایش «شام آخر» در صورت فراهم بودن شرایط در پاییز خبر داد.


مسعود دلخواه از روی صحنه بردن نمایش «شام آخر» در صورت فراهم بودن شرایط در پاییز خبر داد.