3173936
مسعود دلخواه از روی صحنه بردن نمایش «شام آخر» در صورت فراهم بودن شرایط در پاییز خبر داد.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :