«سلطان و شبان» داستانی واقعی بود/ «شاه‌کشی» چگونه اتفاق افتاد

پنج روز پایانی سال یا همان «پنجه دزدیده» با مراسمی با عنوان «شاه‌کشی» همراه بود که در ایران با عنوان «میرنوروزی» بوده و طی آن دلقک‌ها اداره شهر را در اختیار می‌گرفتند. دریافت ۷۰ MB به گزارش تئاتر آنلاین، در نهمین بخش «از آیین‌های نوروز چه می‌دانیم؟» قطب‌الدین صادقی پژوهشگر، مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر […]

پنج روز پایانی سال یا همان «پنجه دزدیده» با مراسمی با عنوان «شاه‌کشی» همراه بود که در ایران با عنوان «میرنوروزی» بوده و طی آن دلقک‌ها اداره شهر را در اختیار می‌گرفتند.


دریافت
۷۰ MB

به گزارش تئاتر آنلاین، در نهمین بخش «از آیین‌های نوروز چه می‌دانیم؟» قطب‌الدین صادقی پژوهشگر، مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر به این نکته اشاره کرد که در جهان باستان یکی از شیوه‌های بسیار جذاب و آیینی برای تحریک طبیعت و رسیدن زمین به باروری اجرای مراسم آیینی بود که جرج فریزر نیز در کتاب «شاخه زرین» به آن‌ها اشاره کرده است.

وی به اجرای مراسم آیینی «شاه‌کشی» به عنوان یکی از این مراسم‌ها اشاره کرد و درباره آن توضیح داد که چگونه طی این آیین و در ۵ روز پایانی سال یا همان «پنجه دزدیده» تمام اختیار امور شهر به دست چند دلقک می‌افتاد و شاه شهر را ترک می‌کرد و این دلقک‌ها از ثروتمندان، مقامات و مستوفی‌ها پول می‌گرفتند و آن پول‌ها را به زوج‌های فقیر می‌دادند تا ازدواج کنند.

صادقی آیین «میر نوروزی» در ایران را به عنوان نمونه ایرانی مراسم آیینی «شاه‌کشی» ذکر کرد و درباره آن توضیح داد.

این مدرس و پژوهشگر تئاتر در بخش دیگری از سخنان خود به ماجرای واقعی جایگزینی یک زین‌ساز به جای پادشاه در دوره صفویه اشاره کرد که میرزا فتحعلی آخوندزاده بر اساس آن اثری نوشته و سریال «سلطان و شبان» داریوش فرهنگ نیز بر اساس همین اتفاق ساخته شده است.