رئیس حوزه هنری از علی سلیمانی نوشت/ مردی که زندگی‌اش وقف مسجد بود

محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری با انتشار ویدئوهایی از زنده یاد علی سلیمانی به سبک زندگی او در حضور در مساجد اشاره کرد.


محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری با انتشار ویدئوهایی از زنده یاد علی سلیمانی به سبک زندگی او در حضور در مساجد اشاره کرد.