دو پروژه سینمایی پروانه ساخت دریافت کردند

شورای صدور پروانه فیلمسازی ۳۵ میلیمتری، پروانه ساخت دو پروژه سینمایی با مضمون ˈدینیˈ و ˈکمدی و اجتماعیˈ را صادر کرد.

شورای صدور پروانه فیلمسازی ۳۵ میلیمتری، پروانه ساخت دو پروژه سینمایی با مضمون ˈدینیˈ و ˈکمدی و اجتماعیˈ را صادر کرد.

به گزارش سازمان امور سینمایی، جلسه شورای صدور پروانه فیلمسازی ۳۵ میلیمتری روز گذشته(سه شنبه) برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ˈسربه مهرˈ به کارگردانی هادی مقدم دوست و تهیه کنندگی محمد رضا شفیعی با مضمونی دینی و ˈخندندهˈ به کارگردانی رامبد جوان و تهیه کنندگی جواد فرحانی با مضمونی کمدی – خانوادگی پروانه ساخت دریافت کردند.