دوست دارم صنعت دوبله ایران همیشه در اوج باشد

احمد رسول‌زاده (۱۳۰۹ در تبریز – ۱۹ دی ۱۳۹۳ در تهران) از تاثیرگذارترین افراد در جذب و تربیت نسل‌های مختلف دوبله ایران است که آثار بی‌نظیر وی در دوبله ایران و جهان ماندگار شده است. دریافت ۳۴ MB در حقیقت می‌توان به او لقب «شهریارِ دوبله ایران» داد و او را چهره ماندگار این عرصه […]


احمد رسول‌زاده (۱۳۰۹ در تبریز – ۱۹ دی ۱۳۹۳ در تهران) از تاثیرگذارترین افراد در جذب و تربیت نسل‌های مختلف دوبله ایران است که آثار بی‌نظیر وی در دوبله ایران و جهان ماندگار شده است.

دریافت ۳۴ MB

در حقیقت می‌توان به او لقب «شهریارِ دوبله ایران» داد و او را چهره ماندگار این عرصه دانست.