دفاتر تعزیه و شبیه‌خوانی در خوزستان افتتاح شدند

اهواز- دبیر اجرایی همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین از افتتاح دفاتر تعزیه و شبیه‌خوانی در خوزستان خبر داد. به گزارش تئاتر آنلاین، آرش ساربان ظهر امروز شنبه در همایش بین‌المللی تئاتر پیاده‌روی اربعین حسینی که در حوزه هنری خوزستان برگزار شد، گفت: همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین هر ساله با حضور هنرمندان شبیه‌خوان […]

اهواز- دبیر اجرایی همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین از افتتاح دفاتر تعزیه و شبیه‌خوانی در خوزستان خبر داد.

به گزارش تئاتر آنلاین، آرش ساربان ظهر امروز شنبه در همایش بین‌المللی تئاتر پیاده‌روی اربعین حسینی که در حوزه هنری خوزستان برگزار شد، گفت: همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین هر ساله با حضور هنرمندان شبیه‌خوان ایران با زبان‌های فارسی، ترکی، عربی و انگلیسی در این مسیر برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین افزود: این همایش با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی و حوزه هنری استان خوزستان برگزار می‌شود که گروه‌های شرکت‌کننده هر ساله آثار خود را برای شرکت ارسال و بعد هم انتخاب می‌شوند.

وی با اظهار اینکه سال گذشته چون مرز بسته بوده کسی نرفت اما امسال نیز مقرر شده که از طریق مرز هوایی مردم شرکت کنند، بیان کرد: همچنین همایش رایت سرخ را هر ساله در استان با حضور شهرهای مختلف برگزار می‌کنیم.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین گفت: واحد نمایش حوزه هنری بر اساس سیاست تمرکززدایی در استان‌های مختلف در حال افتتاح دفاتر تعزیه و شبیه‌خوانی است.

ساربان افزود: خوزستان دومین استان کشور است که این دفتر پژوهشی آموزشی و اجرایی شبیه‌خوانی واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان خوزستان را دیشب در مراسمی در شهر بهبهان افتتاح کردند.

وی بیان کرد: اهداف پژوهشی این دفتر در مورد تاریخچه تعزیه خوزستان است که تاکنون دو پیشنهاد برای شروع کار پذیرفته شده که در مورد سابقه تعزیه و کلیت آن و پژوهش در مورد تاریخچه تعزیه در شهر بهبهان است.

ساربان افزود: دوره اول آموزشی با سه سرفصل آشنایی با وظایف اولیه معین البکاء، بررسی تحریف در نسخ تعزیه و آشنایی با مبانی ابتدایی شبیه‌خوانی است که قرار شده هر ۳ ماه یک بار با حوزه اساتید کشوری و استانی برگزار شود.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین گفت: امیدوارم با حمایت مسئولان فرهنگی استان نسبت به احیای فرهنگ تعزیه خوزستان و به‌خصوص بهبهان را که نسخ تعزیه ثبتی و رایج در کشور دارد، اقدام کنیم.

به گزارش تئاتر آنلاین، آرش ساربان ظهر امروز شنبه در همایش بین‌المللی تئاتر پیاده‌روی اربعین حسینی که در حوزه هنری خوزستان برگزار شد، گفت: همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین هر ساله با حضور هنرمندان شبیه‌خوان ایران با زبان‌های فارسی، ترکی، عربی و انگلیسی در این مسیر برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین افزود: این همایش با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی و حوزه هنری استان خوزستان برگزار می‌شود که گروه‌های شرکت‌کننده هر ساله آثار خود را برای شرکت ارسال و بعد هم انتخاب می‌شوند.

وی با اظهار اینکه سال گذشته چون مرز بسته بوده کسی نرفت اما امسال نیز مقرر شده که از طریق مرز هوایی مردم شرکت کنند، بیان کرد: همچنین همایش رایت سرخ را هر ساله در استان با حضور شهرهای مختلف برگزار می‌کنیم.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین گفت: واحد نمایش حوزه هنری بر اساس سیاست تمرکززدایی در استان‌های مختلف در حال افتتاح دفاتر تعزیه و شبیه‌خوانی است.

ساربان افزود: خوزستان دومین استان کشور است که این دفتر پژوهشی آموزشی و اجرایی شبیه‌خوانی واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان خوزستان را دیشب در مراسمی در شهر بهبهان افتتاح کردند.

وی بیان کرد: اهداف پژوهشی این دفتر در مورد تاریخچه تعزیه خوزستان است که تاکنون دو پیشنهاد برای شروع کار پذیرفته شده که در مورد سابقه تعزیه و کلیت آن و پژوهش در مورد تاریخچه تعزیه در شهر بهبهان است.

ساربان افزود: دوره اول آموزشی با سه سرفصل آشنایی با وظایف اولیه معین البکاء، بررسی تحریف در نسخ تعزیه و آشنایی با مبانی ابتدایی شبیه‌خوانی است که قرار شده هر ۳ ماه یک بار با حوزه اساتید کشوری و استانی برگزار شود.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین گفت: امیدوارم با حمایت مسئولان فرهنگی استان نسبت به احیای فرهنگ تعزیه خوزستان و به‌خصوص بهبهان را که نسخ تعزیه ثبتی و رایج در کشور دارد، اقدام کنیم.