دبیر شورای سرآهنگان انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران مشخص شد

شورای سرآهنگان کارگردانی تئاتر ایران به دبیری شکرخدا گودرزی تشکیل شد. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، با تصویب هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، شورای سرآهنگان کارگردانی تئاتر ایران با دبیری شکرخداگودرزی تشکیل شد. این شورا شامل کارگردانان تاثیرگذار در روند پیشرفت تئاتر ایران است […]

شورای سرآهنگان کارگردانی تئاتر ایران به دبیری شکرخدا گودرزی تشکیل شد.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، با تصویب هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، شورای سرآهنگان کارگردانی تئاتر ایران با دبیری شکرخداگودرزی تشکیل شد.

این شورا شامل کارگردانان تاثیرگذار در روند پیشرفت تئاتر ایران است و به منظور ایجاد نقش مشورتی و تشکیل آکادمی در انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران تشکیل می شود.

طی جلسات گذشته هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران آئین نامه این شورا مصوب و مقرر بر این شد که شکرخداگودرزی به عنوان دبیر این شورا در اولین فرصت نخستین جلسه شورا را برپا کند.

آئین نامه و شرح فعالیت ها و اسامی اعضا این شورا به زودی منتشر خواهد شد.