خودم را در بازیگری محک زدم/ تلخی‌هایی که پشت شیرینی پنهان است

رضا دادویی نویسنده و یکی از بازیگران نمایش «خانه خراب» درباره ویژگی‌های این نمایش که روایتی از زندگی یک خانواده ایرانی در دوران مشروطه است، توضیحاتی ارائه داد.


رضا دادویی نویسنده و یکی از بازیگران نمایش «خانه خراب» درباره ویژگی‌های این نمایش که روایتی از زندگی یک خانواده ایرانی در دوران مشروطه است، توضیحاتی ارائه داد.