جواد اشکذری، به عضویت کانون بین المللی منتقدان تئاتر IATC درآمد

هنرمند مطرح تئاتر مشهد و کشور، به عضویت کانون بین المللی منتقدان تئاتر IATC درآمد.

هنرمند مطرح تئاتر مشهد و کشور، به عضویت کانون بین المللی منتقدان تئاترIATC درآمد.

به گزارش «تئاتر آنلاین»؛ سید جواد اشکذری، هنرمند مطرح تئاتر مشهد و کشور، به عضویت بین المللی کانون منتتقدان جهانی تئاترIATC (وابسه به سازمان یونسکو) درآمد.

او منتقد، نمایشنامه نویس، کارگردان و روزنامه نگار است که تاکنون عضو کانون ملی منتقدان تئاتر کشور، رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی و عضو انجمن نویسندگان و منتقدان تئاتر کشور می باشد.