جشنواره موسیقی جوان بعد از چندسال وقفه برگزار می‌شود

هفتمین جشنواره موسیقی جوان بعد از چندسال وقفه شهریورماه امسال با دبیری هومان اسعدی مجددا میزبان هنرمندان جوان عرصه موسیقی خواهد بود.

هفتمین جشنواره موسیقی جوان بعد از چندسال وقفه شهریورماه امسال با دبیری هومان اسعدی مجددا میزبان هنرمندان جوان عرصه موسیقی خواهد بود.

 به گزارش MrArt، هفتمین جشنواره موسیقی جوان به دبیری هومان اسعدی، مدرس و پژوهشگر موسیقی شهریورماه امسال به پیشنهاد انجمن موسیقی ایران و موافقت معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی در تهران برگزار می‌شود.

nر حکم شاه آبادی خطاب اسعدی آمده است: نظر به جایگاه و مرتب جنابعالی در شناخت و معرفت به موسیقی کلاسیک ایرانی و نیز با توجه به تجارب و نگرشی که از سالها حضور در دانشگاه و ارتباط با نسل جوان موسیقی کشور حاصل کرده اید، جنابعالی را به عنوان دبیر هفتمین جشنواره موسیقی جوان منصوب نموده، امیدوارم با کمک و همراهی صاحب نظران حاضر در شورای سیاستگذاری جشنواره، جشنواره جوان به فرصتی برای کشف استعدادهای جوان و عرصه ای برای سنجش کیفیت، فرایند و نتیجه سیستم آموزش رسمی و غیر رسمی موسیقی در ایران بدل شود.

هومان اسعدی از مدرسان و پژوهشگران عرصه موسیقی است. وی فارغ‌التحصیل دوره‌ کارشناسی رشته‌ موسیقی و کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر، با گرایش پژوهشی موسیقی از دانشکده‌ هنرهای زیبای و فارغ‌التحصیل دوره‌ دکتری تخصصی پژوهش هنر، با گرایش پژوهشی موسیقی از دانشکده‌ هنر است.