توسعه مفاهیم شهری و فرهنگ شهروندی با برگزاری جشنواره تئاتر

رشت- مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش موثر جشنواره‌ها در انتقال فرهنگ، مفاهیم شهری و شهروندی، گفت: نگاه و رویکرد در جشنواره تئاتر شهروند آموزش است. به گزارش تئاتر آنلاین، کاظم نظری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه سیاستگذاری جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با اشاره به اینکه […]

رشت- مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش موثر جشنواره‌ها در انتقال فرهنگ، مفاهیم شهری و شهروندی، گفت: نگاه و رویکرد در جشنواره تئاتر شهروند آموزش است.

به گزارش تئاتر آنلاین، کاظم نظری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه سیاستگذاری جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با اشاره به اینکه ۱۰ سال از عمر برگزاری این جشنواره می‌گذرد، اظهار کرد: قطعاً در این سال‌های تجربیات بسیاری از برگزاری این جشنواره کسب شده و نیازمند آسیب شناسی انجام شود.

وی با بیان اینکه آسیب شناسی سال‌های گذشته سبب می‌شود تا راهبردی برای توسعه شهروندی که مسئله مهمی بوده تئاتر جایگاه خود را به دست آورد، افزود: تئاتر در جایگاه آموزش قرار دارد.

مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه نگاه و رویکرد تئاتر شهروندی می‌تواند آموزش به شهروندان بومی و غیر بومی باشد، گفت: با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و فرهنگی لاهیجان انتظار می‌رود که این اتفاق در جریان برگزاری این جشنواره رخ دهد.

وی با بیان اینکه جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان به عنوان یک جشنواره تخصصی مطرح است، اضافه کرد: نگاه اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد به جشنواره‌های تخصصی با همان دید تخصصی است و با جشنواره‌های معمولی و بدون بازخورد متفاوت است.

نظری در ادامه با اشاره به اینکه اداره کل هنرهای نمایشی به دنبال پایان دادن به جشنواره بی کیفیت، در سطح معمولی و بدون بازخورد و نتیجه در سطح کشور است، ادامه داد: جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان یک رویداد شهری است و همه مسئولان یک شهر موظف به همکاری و همراهی برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد هستند.

پرهیز از نگاه جزیره‌ای بین دستگاهی در برگزاری جشنواره‌ها

وی با تأکید بر پرهیز از نگاه جزیره‌ای در برگزاری جشنواره‌ها به ویژه با محوریت شهروند در میان مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، گفت: در رویداد اینچنین رویکرد و نگاه باید بر مبنای همکاری و همراهی میان همه دستگاه باشد.

مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌ها در انتقال فرهنگ، مفاهیم شهری و شهروندی یک منطقه بسیار تأثیرگذار هستند، افزود: زمانی به این جایگاه خواهیم رسیدم که هم افزایی و همکاری میان مسئولان آن شهر وجود داشته باشد.

نظری تأکید کرد: اگر به جایگاهی برسیم که همه دستگاه‌ها به درکی درستی از اینکه که یک جشنواره می‌تواند در توسعه مسائل فرهنگی و شهروندی مؤثری باشد دست یابند آنگاه لاهیجان می‌تواند به عنوان یک الگو و نمونه در این زمینه مطرح شود.

وی در ادامه بر لزوم مخاطب سنجی و ارزیابی از برگزاری جشنواره تئاتر شهروندی لاهیجان تأکید و اظهار کرد: از نتایج ارزیابی این جشنواره می‌توانیم برای توسعه هنر به ویژه تئاتر در سایر شهرهای استان و کشور استفاده کنیم.

مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر حمایت از برگزاری جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان به عنوان یک جشنواره تخصصی، افزود: با توجه به ارزیابی ۱۰ سال گذشته برگزاری این جشنواره هم اداره کل هنرهای نمایشی هم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و هم وزیر ارشاد که به دنبال عدالت هنری و اجتماعی است از این جشنواره حمایت ویژه می‌کنیم.