تنش سیاسی در کنسرت مازیار فلاحی

نوع پوشش همسر یک فعال سیاسی خارج نشین برای حضور در کنسرت مازیار فلاحی در برج میلاد، موجب بروز تنش در این کنسرت شد.

نوع پوشش همسر یک فعال سیاسی خارج نشین برای حضور در کنسرت مازیار فلاحی در برج میلاد، موجب بروز تنش در این کنسرت شد.

به گزارش MrArt.ir به نقل از عصرخبر، «ن.م» که گویا به گفته «ف.م» همسر یکی از زندانیان سیاسی برای حضور در این کنسرت میهمان وی بوده به دلیل پوششی که داشت با ممانعت گشت ارشاد مستقر در برج میلاد مواجه شد و به دلیل ممانعت از ورود وی به سالن کنسرت، با گشت ارشاد مستقر در برج میلاد به صورت لفظی درگیر شد.

گفتنی است در نهایت علی‌رغم اصرار «ن.م» و میزبانش، از ورود وی به سالن کنسرت ممانعت به عمل آمد.