تصویری از انسان معاصر در «اتاق روانی»

نمایش «اتاق روانی» به کارگردانی مهدی کاسه‌ساز روی صحنه می‌رود.


نمایش «اتاق روانی» به کارگردانی مهدی کاسه‌ساز روی صحنه می‌رود.