عکاس: رضا جاویدی

تصاویر/ پرده خانه (۲)

خلاصه: در حرم خانه‌ی سلطانی پریشان احوال، زنان بازیخانه پس از ورود نوعروس کم سال به چاره ای می‌اندیشند. عکس: رضا جاویدی / تیوال

02 u271

04 sttw

05 kvsg

06 m3h7

01 dhz6

07 fnis

08 brl

09 793r

10 49iq