تصاویر همایون شجریان و گروه شمس

نشست خبری همایون شجریان و گروه شمس صبح دوشنبه با حضور خبرنگاران وعکاسان رسانه ها در موزه موسیقی برگزار شد .