تصاویر نمایش یتیم خانه فونیکس

نمایش یتیم خانه فونیکس به نویسندگی آرش خیرآبادی و کاگردانی آرش خیرآبادی در تیاتر شهر مشهد به روی صحنه رفته است.

IMG16425401.jpg (1000×685)

IMG16430744.jpg (1000×667)

IMG16424775.jpg (1000×667)

IMG16432055.jpg (1000×667)

IMG16425616.jpg (1000×653)

IMG16434306.jpg (1000×667)

IMG16430410.jpg (1000×667)

IMG16430694.jpg (1000×667)

IMG16430654.jpg (1000×667)

IMG16431629.jpg (1000×692)

IMG16431567.jpg (1000×727)

IMG16432095.jpg (1000×667)

IMG16434356.jpg (1000×667)

IMG16434247.jpg (1000×667)

IMG16433519.jpg (1000×667)

IMG16432968.jpg (1000×667)

IMG16433475.jpg (1000×667)

IMG16434410.jpg (1000×667)

IMG16434457.jpg (1000×676)