تصاویر نمایش گریه ها و خنده های بی دلیل یک زن

خلاصه: زنی در یک دادگاه خیالی یا آسایشگاه روانی گذشته زندگی پر فراز و فرودش را مرور میکند و به دنبال رهایی از کابوسها و توهمات همیشگی است و…

736141.jpg (900×776)

736140.jpg (876×900)

736136.jpg (600×686)

736137.jpg (600×513)

736138.jpg (900×767)

736139.jpg (800×800)

736135.jpg (900×817)