تصاویر نمایش کابوس حضرت اشرف

نمایش «کابوس حضرت اشرف» به کارگردانی حسین پاکدل با بازی حمیدرضا نعیمی، آرش فلاحت پیشه، بهنام شرفی، محمدصادق ملک، سوده شرحی، مهدی پاکدل، عاطفه رضوی، نیکی مظفری، صالح لواسانی، مجتبی بابایی فرد، امیرکاوه آهنین جان و کورش تهامی در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است

2386003.jpg (1000×667)

2386004.jpg (1000×667)

2386006.jpg (1000×667)

2386007.jpg (1000×667)

2386008.jpg (1000×667)

2386005.jpg (1000×667)

2386011.jpg (1000×667)

2386013.jpg (1000×667)

2386012.jpg (1000×667)

2386010.jpg (1000×667)

2386017.jpg (1000×667)

2386015.jpg (1000×667)

2386020.jpg (1000×667)

2386019.jpg (1000×667)

2386018.jpg (1000×667)

2386022.jpg (1000×667)

2386021.jpg (1000×667)

2386023.jpg (1000×667)

2386025.jpg (1000×667)

2386027.jpg (1000×667)

2386031.jpg (1000×667)

بهنام توفیقی